Udruženje AzBuki

Udruženje AzBuki 2017-11-29T22:28:15+00:00

AzBuki osnažuje mlade da se aktivnije uključe u širu zajednicu i da u potpunosti iskoriste potencijale. Mlade je potrebno podstaći da kreativno razmišljaju, a pritom ih podržati u relizaciji ideja. Kod nas vlada veoma pozitivna energija i uvek dinamična atmosfera. Mladi ljudi čine jezgro udruženja i žele da unaprede položaj svih mladih ljudi novim i originalnim idejama.

POZIV ZA EVS VOLONTERE

Ove godine Evropski volonterski servis puni 20 godina. Bluzu 100.000 mladih je učestvovalo u međunarodnom volontiranju putem Evropskog volonterskog servisa.

Prijave za volontiranje preko Evropskog volonterskog servisa slati na email:
evs@azbuki.org

Pogledajte EVS projekte

Global Bubble Parade 2018 – Niš

Kao deo Global Bubble Parade, Global Bubble Parade 2018 – Niš će se održati istog dana u preko 100 gradova širom sveta. To je događaj koji ima za cilj da pruži inspiraciju i sreću deleći radost i smeh, kao i da podigne svest ljudi u zajednici da nam je to potrebno. Naš cilj je da podstaknemo motivaciju, inspiraciju i akciju.

Ako želiš da uradiš nešto što je u skladu sa tvojim ličnim željama i uverenjima, da naučiš nešto novo, stekneš nova znanja i veštine koje mogu da ti pomognu da nađeš posao, lakše se snađeš kada počneš da radiš, postani naš volonter.

Prijava za volontere

Ako želiš da učestvuješ u kreiranju i realizaciji projekata, imaš kvalitetnu ideju, a ne znaš kako i sa kim da je realizuješ, stekneš nove veštine kroz obuke, učestvuješ u projektnim aktivnostima i zabaviš se, priključi se našem timu.

Prijava za aktiviste

Mladi treba da aktivno doprinose izgradnji i negovanju društvenih vrednosti i razvoju svoje zajednice, naročito putem različitih oblika volonterskih aktivnosti i da izražavaju međugeneracijsku solidarnost i aktivno rade na stvaranju uslova za jednako i puno učešće u svim aspektima društvenog života mladih osoba sa invaliditetom, pripadnika nacionalnih manjina i svih drugih lica i društvenih grupa koje mogu biti u riziku od diskriminacije, odnosno diskriminatornog postupanja.

KOMS

Krovna organizacija mladih Srbije

AzBuki je članica KOMS-a. Krovna organizacija mladih Srbije predstavlja najviše predstavničko telo mladih u Srbiji. KOMS je savez udruženja koji trenutno okuplja preko 100 organizacija članica (organizacija mladih i za mlade) sa čitave teritorije Republike Srbije. KOMS je zagovaračka platforma koja zastupa interese mladih, osigurava aktivno učešće i razvija sistemska rešenja u cilju unapređenjapoložaja mladih kroz razvijanje strateških partnerstava, međusektorsku i međunarodnu saradnju, kao i jačanje kapaciteta organizacija članica i drugih subjekata omladinske politike.

Zvaničan vebsajt KOMS-a

NAPOR

Nacionalna asocijacija praktičara i praktičarki omladinskog rada

AzBuki je članica NAPOR-a. Nacionalna asocijacija praktičara i praktičarki omladinskog rada je strukovni i reprezentativni savez udruženja čija je misija stvaranje i razvijanje uslova za osiguranje kvaliteta i prepoznavanje omladinskog rada u cilju razvoja potencijala mladih i omladinskih radnika i radnica, koji doprinose dobrobiti lokalne zajednice i društva. Opšti cilj NAPOR-a je podizanje kvaliteta programa omladinskog rada, kapaciteta organizacija i pojedinaca i pojedinki koje ih sprovode, što doprinosi uspešnom sprovođenju Nacionalne strategije za mlade.

Zvaničan vebsajt NAPOR-a

OMLADINSKI RAD

Akreditacija omladinskog rada

AzBuki je akreditovana organizacija za primenu standarda omladinskog rada. Nacionalna asocijacija praktičara i praktičarki omladinskog rada, NAPOR je strukovni i reprezentativni savez udruženja čija je misija stvaranje i razvijanje uslova za osiguranje kvaliteta i prepoznavanje omladinskog rada u cilju razvoja potencijala mladih i omladinskih radnika i radnica, koji doprinose dobrobiti lokalne zajednice i društva. Na taj način AzBuki će unaprediti Standarde kvaliteta i primenu Etičkog kodeksa u omladinskom radu koji se sprovode sa ciljem da se osiguraju kvalitetne usluge mladima.

MOS

Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije

AzBuki se nalazi u Jedinstvenoj evidenciji udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, Ministarstva za omladinu i sport Republike Srbije, pod rednim brojem 477. Sektor za omladinu razvija i unapređuje omladinsku politiku, sprovođi nacionalnu politiku i priprema sprovođenje nacionalne strategije za mlade, kao i na akcione planove i programe, podstiče neformalno obrazovanje mladih, sarađuje sa omladinskim organizacijama i udruženjima, pomaže omladinskim organizacijama i udruženjima u njihovom radu i promovisanju i realizaciji omladinske politike.

Zvaničan vebsajt MOS-a

KZM NIŠ

Kancelarija za mlade Niš

AzBuki tesno sarađuje sa Kancelarijom za mlade Niš. Kancelarija za mlade obavlja aktivnosti u vezi sa unapređenjem omladinske politike. Omogućava logističko-tehničku podršku organizacijama civilnog društva pri realizaciji aktivnosti, projekata i manifestacija namenjenih mladima. Kroz različite projekte i aktivnosti cilj Kancelarije za mlade je poboljšanje položaja mladih u oblasti obrazovanja, sporta, korišćenja slobodnog vremena, povećanja zaposlenosti, informisanja, zdravstva, kulture, ravnopravnosti polova, sprečavanje nasilja i kriminaliteta.

Facebook strana KZM Niš

ZELENA STOLICA

Zelena stolica

AzBuki je članica Nmreže organizacija Zelena stolica. Zelena stolica prestavlja mrežu organizacija koje se bave pitanjem zaštite životne sredine. Misija Zelene stolice je unapređenje komunikacije sa zakonodavnom granom vlasti kroz uspostavljen mehanizam i ostvarivanje uticaja na poboljšanje zakonskih predloga u oblasti životne sredine. Ovaj jedinstveni mehanizam omogućava kontinuirano i koordinisano učešće predstavnika civilnog društva u radu Odbora i jedan je od najvažnijih mehanizama uključivanja građana u rad skupštinskih odbora koji se koriste u Narodnoj skupštini.

Internet strana Zelene stolice

HUMANS OF ALBANIA AND SERBIA

Onlajn platforma nastala u partnerstvu Misije OEBS-a u Srbiji i Albaniji, Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije, Ministarstva za socijalnu zaštitu i omladinu Albanije i Krovne organizacije mladih iz ove dve države,koja će služiti za povezivanje omladinskih udruženja i aktera iz Srbije i Albanije.

HUMANS OF ALBANIA AND SERBIA

WESTERN BALKANS YOUTH COOPERATION PLATFORM

WB YCP predstavlja platformu za saradnju mladih Zapadnog Balkana. Platforma je inicijativa CDI - Instituta za saradnju i razvoj i podržana je od strane Hanns Seidel Fondacije. Informativni centar u vezi sa aktivnostima RYCO.

WESTERN BALKANS YOUTH COOPERATION PLATFORM

AzBuki ulaže u mlade – za njihovu budućnost. Pružamo mladima priliku da se upoznaju, razmenjuju iskustva i aktivno učestvuju u zajednici. Zajedno možemo stvoriti jasan put ka boljoj budućnosti mladih.

Pratite nas

Facebook

Instagram